PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE

PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE

NLP czyli Neurolingwistyczne programowanie jest często postrzegane jako synonim terapii, perswazji lub komunikacji

To nie jest technicznie poprawne. Zasadniczo NLP jest badaniem naszej percepcji i postrzegania, jest sposobem na selekcję, które elementy zachowania osób i procesów psychicznych prowadzą ich do pozytywnych stanów emocjonalnych a które do negatywnych.  W ten sposób NLP ma dwie strony, ekstrakcję umiejętności a następnie włączenie tych umiejętności do kogoś innego. Większość stosowanych obecnie technik NLP polega na używaniu modeli NLP wygenerowanych w ciągu ostatnich 50 lat, a nie na generowaniu nowych.

Neurolingwistyczne programowanie – gdzie Neuro odnosi się do mentalnej mapy świata oraz sposobu przetwarzania i filtrowania danych, które otrzymujemy przez nasze zmysły.

NLP to wynik pracy Richarda Bandlera i Johna Grindera obserwujących prace wielkich terapeutów, takich jak Miton Erickson, Fritz Perls i terapeute rodzinnego Virginie Satir – które zapewniają modele terapeutyczne, do dziś używane do modelowania i instalowania umiejętności, pozytywnych emocji i zachowań w innych

Do czego służy NLP? NLP jest stosowany w wielu sytuacjach: Po pierwsze, NLP jest wykorzystywane do modelowania, jak wspomniano powyżej. NLP dostarcza informacji, poprzez modelowanie, w jaki sposób poprawić wydajność w wielu dziedzinach, w tym wynikach sportowych, przywództwie i przemówieniach publicznych. NLP jest używany przez wielu jako forma terapii, jednak terapią nie jest. NLP może być stosowane do rozwiązywania wielu problemów behawioralnych, takich jak natręctwa, fobie, podnoszenie pewności siebie i motywacji.  Jak działa NLP? Po pierwsze, gdy pomyślicie o jakimś wydarzeniu, pamiętacie je wykorzystując reprezentacje swoich zmysłów. Pamiętacie to, co widzicie, co słyszeliście, to, co czuliście (wewnętrznie i zewnętrznie), jak coś smakowało, czy jaki miało zapach. Głownie skupiamy się na trzech z pięciu zmysłów. Są one określane w NLP jako modalności, a trzy, którymi jesteśmy zainteresowani to wizualne, słuchowe i kinestetyczne (uczucie / ciało doznania) . Ponadto, gdy pamiętacie wspomnienie, pamiętacie je tylko poprzez reprezentację tego wspomnienia; nie pamiętacie tego, co faktycznie się stało. Pamiętacie to, co pamiętacie, ale poprzez filtry swoich przekonań i wartości. Dobrze wiedzieć, że łatwo przezwyciężyć strach i fobie za pomocą NLP, ponieważ takie stany są niezwykle powszechne. Ponad 10% ludzi doświadczy w życiu prostej fobii. Od klaustrofobii, arachnofobii, awizofobi, lęku wysokości, lęku przed pójściem do dentysty i otwartych przestrzeni.  NLP zapewnia niezwykle skuteczne lekarstwo na te problemy, ponieważ instaluje przeciwieństwo niepokoju - głębokie rozluźnienie. Jednocześnie uczy umysł innego sposobu reagowania na obawiany przedmiot lub sytuację. NLP działa poprzez zmianę bodźca (obiektu inicjującego) od reakcji uczuciowej (strachu) i "aktualizację" mózgu nową, bardziej realistyczną reakcją. Fobia to nic innego jak reakcja obronna naszego mózgu w formie np. ataku paniki w celu uniknięcia podobnego doświadczenia z przeszłości czy jego wyobrażenia. Nasz umysł instaluje taki mechanizm najczęściej w ciągu kilku sekund w momencie traumatycznego wydarzenia. Tak szybko jak nasz umysł zakodował konkretny stan emocjonalny do danego wspomnienia tak szybko też może się tego oduczyć poprzez zmianę submodalności. W sieci jest wiele ogólnodostępnych technik NLP które można wykonać samodzielnie. Wiekszość ludzi woli jednak spotkać się z osobą która się tym zajmuje. Dobra wiadomość jest taka że można pozbyć się fobii w trakcie jednej sesji NLP. Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji.

"Możesz mieć wszystko czego zapragniesz,jeżeli pozbędziesz się przekoania,że nie możesz tego mieć"